Güzel Sanatlar Şubesi Halkevi Sanatkârları Tarafından düzenlenen 3. Konser’in program broşürü

Solistler
Necdet Remzi (Atak), keman
Cevat Memduh (Altar), viyola
Ferhunde Remzi (Erkin), piyano
Ulvi Cemal (Erkin), piyano