Mösyö Karl Berger’in Konseri
Dün Galatasaray konferans salonunda veliaht Abdülmecit Efendi hazretlerinin himayesi altında Macar keman virtüozu Karl Berger tarafından bir konser verilmiştir. Sevcik’in talebesi olan Karl Berger şehrimizde veliaht hazretlerinin misafiri olarak bulunmaktadır. Ve aynı zamanda geçenlerde aynı salonda verdikleri bir konser ile takdiratı-ı fevkaladeye mazhar olan iki Türk çocuğuna ders vermektedir. Konsere saat üçte başlanmıştır. Haendel, Bach, Hummel, Hubay, Schubert ve Max Bruch gibi üstatların muhtelif parçalarını salonu dolduran alkış tufanı içinde bitiren mösyö Berger bilhassa veliahtı-ı saltanat hazretlerinin bizzat besteledikleri “Elegie” ismindeki parçayı muvaffakıyetle çalmışlardır. Konserde veliaht saltanat-ı tarafından mösyö Berger’e kıymettar bir buket hediye edildiği gibi şehzade Ömer Hilmi, Vasıf efendiler ile ayandan Rüştü Paşa, damat Abdülmecit Bey Fransız mümessili siyasisi general Pelle ve refikası Kont Kaprini vesair zevat hazır bulunmuşlardır.