Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi tarafından verilen 7. konserin program broşürü. Konserde Ulvi Cemal, Cemal Reşit, Adnan (Saygun), Necil Kâzım’ın eserlerine de yer verilmektedir. Konserde piyano partilerini Ferhunde Remzi ve Ulvi Cemal, keman partilerini de Cezmi Rıfkı ve Necdet Remzi çalmaktadır.