L’union Française Salonlarında İki İstidatı Musiki Ferhunde Remzi, Necdet Remzi

Geçen Cuma günü L’union Française salonlarında bir müsamerei musikiye verilmiş ve buna şehrimizin kibar ve güzide bir sınıf münevverleri iştirak etmiş ve samien pek yüksek heyecan ve bedii ile dolu birkaç saat musiki yaşamışlardır. Resimlerini yukarda derc ettiğimiz Ferhunde Remzi hanımla Necdet Remzi bey bu müsamerede istidat tabileri ve fıtratı güzideleriyle o gün bütün hazırunu hayran etmiş iki mevnihal musikidir ki binbaşı Remzi beyin çocuklarıdır.