Necdet Remzi (keman) ve Ferhunde Remzi’nin (piyano) 11 Ocak 1922, Çarşamba günü, saat 17.00’da Union Française’de verilen konserin program broşürü. Fransızca ve eski yazı Türkçe olarak.

“ Program
Veliaht, Saltanat'ı Seniye, Devletlû, Necabetlû Abdülmecit Efendi Hazretleri'nin
Himaye'i Necibelerinde
11 Kânunsani (Ocak) 1338 (1922) Çarşamba günü, öğleden sonra saat 5'de
Union Française'de
11 yaşındaki Keman Virtüozu
NECDET REMZİ KONSERİ
Kızkardeşi (11 yaşındaki) piyanist Ferhunde Remzi, Virtüoz'a eşlik edecektir.

I - Schubert: Sonate, re majör
II - 1, Haendel: Bourrée
2.Beethoven: Romance, Fa majör
3.Hubay Csarda sahneleri
III -1. Şehzade Abdülmecit: Elégie
2.Tschaikovsky: Sonbahar şarkısı
3. Wieniawski: Polonez şarkı
IV - Viotti:22. Konçerto La minör
( Joachim'in kadansı )

İstanbul'da bilet satışı:
( Y.M.C.A. ) Çarşıkapı
( Y.W.C.A.) Cağaloğlu
Şehzadebaşı Kuaför ve Manikür Salonu
Pera'da
Fernand Comendinger”