İki Küçük Türk Sanatkârımızın Dördüncü Büyük Konseri

Viyolonist Necdet Remzi beyle hemşiresi Ferhunde Remzi hanım dördüncü büyük konserlerini 15 Nisan 339 (1923) Pazar günü umuma gündüz saat beşte L’union Française de vereceklerdir. Necdet Remzi bey en mühim parçaları meyanında “Mozart”ın konçertolarından birisini ve Ferhunde Remzi hanım da solo parçaları arasında “Liszt”in rapsodilerinde en mühimini piyano ile çalacaktır. Tafsilat el programlarındadır. Teşnegân musikinin ve bilhassa küçük artistlerimizin mecbubu olan zevatın bu ziyafet-i musikiyeden istifadelerini temin için bilet ücretleri sabıkana misillûpek tenzil edilmiştir. Biletler yalnız ikişer ve birer liralıktır. Biletler gişede tevzi edilecekse de mahdut miktar olmaktadır. Şimdiden tedarik etmek isteyenler nisanın birinden itibaren Komendinger musiki mağazasına müracaat edebilirler.
15 Nisan 1923