Dün Geceki Konser

Türk kabiliyet ve zekâsının canlı ve kuvvetli birer şahidi olan Necdet Remzi beyle Ferhunde Remzi hanım günlerden beri beklenen konserlerini dün Palas Sineması’nda güzide bir heyet huzurunda verdiler. Palas Sineması muhakkak ki dün gece hiçbir zaman dolmamış hiçbir zaman bu kadar bediî bir zevk ve heyecan ile sarsılmamıştı. Konserin altıda başlamasının mukarrer olmasına rağmen, sinema salonunu mütemadiyen akın eden zevattan dolayı konser salonu bir tek kimseyi alamayacak bir hale geldikten sonra saat altı buçukta başlamıştır. Ayakta kalanlar arasında bile İzmir’imizin birçok muhterem simalarını görmek müşkül değildi. Konserde vali İhsan Paşa sabık valimiz Murat bey, Halk Fırkası Mutemedi Sadrettin beyle kumandan beyler, Sovyet Konsolosu Vladislav ve birçok ecanip de bulunmaktaydılar. İki saat devam eden konser esnasında iki kardeş sanatkâr İzmir’in Samim kalbinden kopan takdirlerle alkışlandılar.

Ocak 1924
Gazetemiz bu iki aziz Türk yavrusunu ve muhterem pederlerini bütün hararet ve heyecanıyla tebrik eder.