Ferhunde Erkin
Ferhunde Erkin / 1909-2007

Belgeler

 
Dün Galatasaray Sultanisi salonunda veliaht-ı saltanat hazretlerinin himayesi altında iki küçük ...
Necdet Remzi (keman) ve Ferhunde Remzi'nin (piyano) 11 Ocak 1922, Çarşamba günü, ...
ÜMİT MECMUASI Ramazan Nüshayı Fevkelâdesi Müdürü: Tarık Mümtaz 2.nci Sayı Ayda bir defa neşrolunur ...
İki Sanatkar Türk Çocuğu Ferhunde Hanım ve Necdet Bey. İmza: Alaaddin...
Dün Galatasaray konferans salonunda veliaht Abdülmecit Efendi hazretlerinin himayesi altında Macar keman ...
Necdet Remzi (Atak) ve Ferhunde Remzi'nin (Erkin) 11 Ocak 1922, Çarşamba günü, saat. 17.00'da...
L'union Française Salonlarında İki İstidatı Musiki Ferhunde Remzi,
Necdet Remzi...
Ferhunde Remzi ve Necdet Remzi'nin L'Union Française'de 15 Nisan 1923, Pazar günü saat 17.00'da ...
Viyolonist Necdet Remzi beyle hemşiresi Ferhunde Remzi hanım dördüncü büyük konserlerini ...
Garp musikisindeki kudret-i mahsusalarını müteaddid ve mütevali alkışlarla ispata muvaffak olan ...
Türk kabiliyet ve zekâsının canlı ve kuvvetli birer şahidi olan Necdet Remzi beyle Ferhunde Remzi hanım ...
Piyanist Ferhunde Remzi hanımla viyolonist Necdet Remzi beyin ilk konserlerini Perşembe günü akşamı ...
Necdet Remzi ve Ferhunde Erkin'in L'Union Française'de 22 Ocak 1926 günü verdikleri konserin afişi.
Evelki gün Milli Bahçe Salonunda iki kıymetli yavrumuz Erkân-ı harbiye kaymakamı Ali Remzi beyin sevimli ...
Necdet Remzi ve Ferhunde Remzi'nin 27 Aralık 1926'da Robert Kolej'de verdikeri konserin program broşürü.
Güzel Sanatlar Şubesi Halkevi Sanatkârları Tarafından düzenlenen 3. Konser'in program broşürü ...
Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi tarafından verilen 7. konserin program broşürü. Konserde Ulvi Cemal ...
Ferhunde Erkin ve Ulvi Cemal Erkin'in Riyaseticumhur Filarmonik Orkestrası ile birlikte verdikleri ...
20 Ocak 1933, Cuma günü saat 15.00'da Musiki Muallim Mektebi Konser Salonu'nda Zeki bey ...
Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle Ankara Halkevi Gençleri Tarafından verilen konserin program broşürü.
11 Mart 1943 Saat 21.45'te Dr. E. Praetorius yönetiminde Radyo Senfoni ...
Fritz Zaun yönetimindeki Stadtischen Orchesters Berlin tarafından 1943/44 sezonunda ...
20 Nisan 1946, Cumartesi günü saat 15.30'da Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda ...
Haymor Tauber yönetimindeki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası tarafından 10 Nisan 1954 ...
Ferhunde Erkin'e, kendisine orkestra ile eşlik ettiği konserden sonra, ünlü şef Hans Rosbaud'un gönderdiği...
Ferhunde Erkin'in emekliye ayrılması sebebiyle Mükerrem Berk ve Faruk Güvenç'in kaleme aldığı yazılar.

  Copyright © 2009 Ferhunde Erkin | Hakkında
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry